Westcon Security - Company Overview

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

De algemene leveringsvoorwaarden van Westcon Group European Operations LTD, Netherlandsbranch, zijn gedeponeerd bij de KvK midden Nederland onder nummer 30221053.

 

 

 

 

Contact

Jan Willem van der Velde

Sales Manager

+31 30 602 54 80

janwillem.van.der.velde@westcon.com