News

F5 Networks heeft onderzocht: IT-beheerder is niet klaar voor cyberaanval

Het merendeel van de Nederlandse it-beheerders (77,5 procent) vindt het steeds moeilijker om zijn organisatie te beschermen tegen cybercriminaliteit. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de groeiende complexiteit van aanvallen, zoals DDoS-aanvallen en de groei van bring your own device (byod). Dit blijkt uit onderzoek van F5 Networks onder Nederlandse it-beheerders en -managers

Wanneer een bedrijf slachtoffer zou worden van een DNS-aanval, zegt meer dan de helft te vrezen voor grote gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Wellicht nog opmerkelijker is dat bijna 4 procent geen idee heeft wat er dan zou gebeuren. Om de security-uitdagingen het hoofd te bieden, kijken it-beheerders met name richting het management. Daar moet volgens 63,2 procent van de respondenten security nog hoger op de agenda komen. Verder heeft bijna de helft (47,1 procent) behoefte aan geconsolideerd management van meerdere securitytools en zou 36,8 procent meer inzicht willen hebben in het soort apparaten dat het netwerk benaderd. Daarnaast geeft meer dan een derde toe dat ze meer verstand van de verschillende soorten bedreigingen willen hebben

Reputatieschade grootste gevaar

Wanneer organisaties slachtoffer worden van een DDoS-aanval zijn it-beheerders met name bevreesd voor een deuk in de reputatie. Liefst 68,6 procent geeft aan bang te zijn reputatieschade op te lopen. Daaropvolgend wordt genoemd de impact op dienstverlening richting klanten (57,4 procent), oplopende werkdruk voor it-afdeling (41,2 procent) en omzetverlies (38,7 procent).

Nieuwe technologie

Bijna 40 procent geeft aan dat het voeren van een constant securitybeleid veel moeilijker is geworden, vanwege cloud, byod en off-premise it. Een goede 46 procent ziet het iets rooskleuriger in, maar geeft nog altijd aan dat het iets moeilijker is. Slechts 1,5 procent vind zijn werk makkelijker geworden.

Contact

Hubert van Straelen

Business Development Manager

+31 30 602 54 80

hubert.van.straelen@westcon.com